Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 99

Малюнок 70.

Схема установки гідравлячного тарана.

1-труба живлення; 2-випускний (ударний) клапан; 3 - напірний клапан; 4 - повітряний ковпак; 5 - напірний трубопровід; 6 - напірний бак;        7 - джерело.

гідравлічний удар і тиск в ній різко зросте. Як тільки цей тиск стане більшим за тиск у повітряному ковпаці 4, напірний клапан 3 відкриється і вода почне поступати через нього в повітряний ковпак. Коли напір  в повітряному ковпаку стане більше величини Н2 ,вода із нього буде витікати через напірну трубу 5 в резервуар 6. З миті виникнення гідравлічного удару  (тобто з моменту закриття клапана 2) хвиля високого тиску почне розповсюджуватися по трубі 1 в напрямі джерела живлення 7. Коли ця хвиля досягне джерела, від нього в зворотньому напрямі почне розповсюджуватися рівна їй відбита хвиля пониженого тиску. До того часу поки хвиля пониженого тиску не досягне клапана 3 він буде відкритим і вода через нього надходитеме в повітряний ковпак. Коли ця хвиля дійде до клапанів, то тиск під ними знизиться і стане менше атмосферного. Внаслідок цього клапан 3 закриється, а клапан 2 під дією зовнішнього атмосферного тиску відкриється. Надалі описаний робочий цикл буде повторюватися. Гідравлічний таран діє автоматично в пульсуючому режимі. Частота пульсацій залежить від довжини труби 1. Якщо цю трубу зробити занадто короткою, то клапани не будуть встигати зпрацьовувати. Мінімальний (без урахування часу розгону води в трубі) період робочого циклу гідротарана в секундах приблизно можна визначити по формулі:  Тг.т. »  4L1 /1000 ,        де: L1 - довжина трубопроводу 1 в метрах.

Через гідротаран повинна витікати кількість води, яка в декілька разів перевищує його подачу. Висота підйому гідротарана Н2 залежить від висоти Н1 (точніше кажучи від швидкості води в трубі 1, з якою вона витікає через клапан 2)

В літературі описано конструкції  гідротаранів з подачею до  65 м3/годину і з напорами до 150 метрів водяного стовпа. Іноді їх застосовують для сезонного водопостачання гірських пасовиськ.