Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 11

За формулою (2) визначаємо напір насоса за показаннями приладів:

 м.вод.стовпа.

Приклад 2. Визначити тиск, який створює насос, якщо відомо: Насос транспортує  рідину  густиною  920 кг/м3 і розвиває  при  цьому  подачу     3200 м3/годину. До напірного і усмоктувального патрубків насоса підключено манометри, які показують, відповідно, тиск 1,06 МПа і 0,12 МПа (10,6  та    1,2 атм). Обидва манометри виведено на спільний стенд і вони розміщені на одній відмітці на 6 метрів вище за відмітку осі насоса. Діаметр усмоктувального патрубка насоса 700 мм, а напірного - 500 мм.

Розв’язання задачі: За умовою обидва манометри розміщені на одній геодезичній відмітці, тому можна скористатися їх показаннями без додаткових коректив (при бажанні, можна привести показання цих манометрів до відмітки осі насоса і впевнитися, що результат буде тим самим). Тому вираховуємо тільки швидкості руху рідини в напірному та в усмоктувальному патрубках насоса:

  м/с;   м/с.

За  формулою  ( 2-в )  визначаємо  тиск  насоса  за  показаннями  приладів:    Па ,          або » 9,47атм.

1.3.5. Визначення напору насоса при проектуванні

Формулами попереднього параграфа можна скористатися тільки для визначення напору і тиску насоса на діючій установці. Якщо насосна станція тільки проектується, то показання манометрів і вакууметрів нам не відомі і їх також треба визначити.

Примінимо рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини на ділянці між перерізами 0-0 та 1-1 (див. мал. 3):

 ,   або:

      ( 3 )

Тут за площину порівняння прийнято площину 0-0, тиск на вільну поверхню прийнято Ратм , повні  втрати  напору між  перерізами 0-0 та 1-1 - hвсм . Швидкістю руху рідини в перерізі 0-0 нехтуємо (тобто вважаємо, що рівень рідини в резервуарі залишається незмінним).