Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 52

Для визначення режиму роботи кожного із насосів із точки  А проводять лінію рівних напорів (пряму, яка паралельна осі абсцис). Перехрещення цієї лінії з характеристиками  (Q - H) насосів дає робочі точки кожного із насосів ( точки 1 і 2) , а ці точки, в свою чергу, визначають усі параметри роботи насосів. Опускаючи із точки 1 перпендикуляр на ось абсцис, отримуємо подачу насоса №1 Q1 . Перехрещення цього перпендикуляра з кривими  (Q - h)1 і (Q - N)1 дає значення коефіцієнта корисної дії h1і потужності N1 насоса №1. Опустивши такий же перпендикуляр із точки 2 , отримуємо величини  Q2; h2; i N2 .

Як видно із  малюнка  23,  напори  обох  насосів   одинакові Н1 = Н2 =  Н1+2 . Крім того:  Q1+2 = Q1 +Q2 .

1.3.24.2. Паралельна  робота  кількох  однотипних

    насосів на два водоводи.

Необхідно визначити режим роботи системи, яка складається із трьох однотипних насосів, що працюють на два паралельні водоводи. Відомі характеристики насосів. Раз насоси однотипні, то характеристики усіх трьох насосів співпадають між собою. Відомі характеристики кожного із водоводів SaQ2 i SбQ2. На малюнку 24  зображено характеристики двох водоводів, які подають воду від насосної станції в спільний резервуар і мають різні коефіцієнти опору (наприклад різні діаметри). Слід визначити режим роботи усієї системи в цілому, а також, кожного із насосів і водоводів окремо. Крім того, слід проаналізувати різні варіанти роботи цієї системи (роботу одного, двох і трьох насосів на один і два водоводи).

Малюнок 24.

Для аналізу різних варіантів роботи системи слід побудувати сумарні характеристики паралельної роботи двох і трьох насосів, а також, сумарну характеристику паралельної роботи двох водоводів.