Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 35

 .

При геометрично і кінематично подібних колесах маємо     y2натури = y2моделі ; a2натури = a2моделі ;  ;   З урахуванням цих залежностей:

Потужність насоса змінюється пропорційно добутку  QHh, або:

Формули співвідношень подач, напорів та потужностей насосів, які отримано на підставі подібності лопасних насосів, називають формулами перерахунку. Вони дають можливість розрахувати головні параметри насоса, який проектується, якщо відомі параметри насоса геометрично і кінематично йому подібного.

Крім того, формули перерахунку дають можливість визначити параметри насоса при різних частотах обертання, випробувавши насос при одній частоті.

Для приблизних розрахунків величини коефіцієнтів корисної дії модельного і натурного насосів можна прийняти рівними. При цьому формули перерахунку значно спрощуються:

1.3.18. Коефіцієнт швидкохідності насоса.

Для порівняння лопасних насосів різного типу користуються поняттям коефіцієнта швидкохідності, об’єднуючи насоси в групи за принципом їх геометричної і кінематичної подібності.

Коефіцієнтом швидкохідності насоса ns називається кількість обертів другого насоса, який в усіх деталях геометрично подібний тому що розглядається, але таких розмірів, що, працюючи в тому ж режимі, створює напір 1 метр водяного стовпа при подачі 75 л/с .

Числове значення  ns  можна визначити із формул перерахунку

           ( 8 )

Для насосів із двобічним входом рідини в робоче колесо в цю формулу слід підставляти половину подачі насоса. Для багатоступеневих насосів в цю формулу підставляють напір, який створює одне колесо.