Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 37

1.3.19. Вплив частоти обертання робочого колеса на

                 характеристики відцентрового насоса.

В умовах виробництва часто виникає потреба у визначенні характеристик насосів при частотах обертання, які відрізняються від номінальної (в технічному паспорті насоса наводяться характеристики для номінальної частоти обертання). Для розрахунків у таких випадках користуються формулами перерахунку. У цьому випадку    D = const   і формули перерахунку приймають вигляд:

ýці залежності називають законом пропорційності

Вакууметричну висоту усмоктування можна перерахувати за формулою: 

.             ( 9 )

Закон   пропорційності  за  однією  характеристикою    (Q - H) дозволяєпобудувати ряд характеристик для різних частот обертання. Для цього із рівнянь пропорційності вилучають частоту обертання:

                       ( 10 )

Маємо рівняння параболи з вершиною у початку координат, яка проходить через точку  а з координатами  Qa ; Ha . (дивися малюнок 15) Задавшися різними величинами частот обертання, за формулами пропорційності вираховують координати точок  Qa1 - Ha1; Qa2 - Ha2 ;...; Qai - Hai , куди переміститься точка  а  при частотах обертання  n1 ; n2 ; ...; ni . Усі ці точки лежать на параболі, яка проходить через точку  а  і має вершину у початку координат. Ця парабола  (0; аі; а2; а1; а)  називається параболою подібних режимів.

Перерахунок любої іншої точки характеристики    Q-H (наприклад точки b або с) на  частоти  обертання  n1; n2; ...; ni 

Малюнок.15