Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 88

Більш рівномірну подачу має штанговий насос диференційної дії. У такого насоса вода в напірний патрубок поступає і при русі поршня вверх і при русі його вниз (малюнок 60-б).

Малюнок 60.

Схеми штангових насосів.

а - звичайної конструкції;

б - диференційної дії;

1 - усмоктувальна труба;            2 -циліндр; 3 - поршень;             4 - вилка; 5 - штанга;                 6-напірний трубопровід;           7-плунжер.

Штанговий насос диференційної дії в верхній частині має плунжер 7 діаметром більшим за діаметр штанги. При підйомі поршня  об’єм води, яка поступає в напірний патрубок 6, дорівнює (F - f)S, де: F - площа поршня 3, а  f - площа плунжера. Об’єм води, яка засмоктується при цьому через клапан Кв, дорівнює FS.  При опусканні поршня (а разом з ним і плунжера) плунжер витісняє в напірний патрубок 6 об’єм води  fS. Таким чином, за повний цикл (при русі поршня вверх і вниз) об’єм води, який поступає напірний патрубок, дорівнює  FS, тобто такий же як і у штангового насоса звичайної конструкції, але розподілений він більш рівномірно.

1.6.3. Діафрагмові насоси.

Діафрагмові насоси за принципом дії близькі до поршневих насосів. Роль поршня в них виконує  гнучка  діафрагма, якій  надається

Малюнок 61.

Схеми діафрагмових насосів.

зворотньо поступальний рух. Діафрагмові насоси можуть бути нагнітаючими (малюнок 61а) і з вільним виливом (малюнок 61б). Вони можуть мати ручний або механічний привід.