Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 81

Слід відзначити, що для запобігання рециркуляції рідини всередині насоса, напір, який створює лопатка робочого колеса, повинен бути одинаковим по її висоті. Цього можна досягнути змінюючи множник (V2u - V1u) зворотньопропорційно множнику u. З цією метою при конструюванні робочих колес осьових насосів намагаються зменшити різницю радіусів обертання в межах висоти лопатки за рахунок збільшення радіуса втулки. Крім того, змінюють кут атаки і ширину лопатки по її висоті. При цьому ближче до втулки лопатки повинні бути ширшими і нахил їх повинен бути більшим, ніж на кінці.

Вітчизняна промисловість випускає осьові насоси двох типів: О - з жорстко закріпленими (нерухомими) лопатками і ОП - з поворотними лопатками робочого колеса. Насоси обох типів випускаються з горизонтальним і вертикальним валом. Насоси обладнуються робочими колесами однієї із семи моделей: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 (номери робочих колес за випробуваннями в лабораторії). Кількість лопаток у цих колес від трьох до шести в залежномті від номера моделі. Так, наприклад, у моделі 6 - три лопатки, а у моделей 5 і 11 - чотири лопатки.

Машинобудівельні заводи СНД  виробляють осьові насоси восьми модіфікацій: К - з камерним підводом рідини;   МК -малогабаритний з камерним підводом; МБ- моноблочний; МБК - моноблочний з камерним підво-дом; Э - з електроприводом механізму повороту лопаток; ЭГ - з електрогідроприводом механізму повороту лопас-тей;КЭ-з камерним підводом і електроприводом розворо-ту лопаток; МЭ-малогабаритний з електроприводом роз-вороту лопаток; МКЭ-малогабаритний з камерним підво-дом  і  електроприводом  механізму   розвороту лопаток.

Малюнок 50.

Насос ОП-145Э з електроприводом розвороту лопастей.

1-підвід води; 2-робоча камера; 3-робоче колесо; 4-конус; 5-вирівню-ючийи апарат; 6-вал; 7- обтікач; 8 - труба подачі води до підшипників; 9, 11 - нижній і верхній підшипники; 10 - шток; 12 - труба відведення дренажної води; 13 - фланець  вала  насоса; 14 - корпус електропривода    розвороту    лопастей;  15 - фланець    електродвигуна;  16 - кришка електродвигуна; 17 -  сельсин датчик; 18 - відвідне коліно насоса.