Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 97

Водоповітряна емульсія буде підніматися по водопідйомній трубі на висоту  Нг в тому випадку, якщо

rвgh = rемg(Hг  +  h) ,

де: rв - густина води; rем - густина емульсії; g - прискорення сили ваги; h - глибина занурення форсунки під динамічний рівень; Нг - геодезична висота підйому емульсії.

Таким чином, висота підйому води Нг залежить від відношення густин води і емульсії, а також від глибини занурення форсунки.

Піднявшись до верха труби 3, емульсія попадає в бак-сепаратор 6, де за допомогою відбивача 8 вода відділяється від повітря. Далі вода по трубі 5 рухається до споживача, а повітря через трубу 7 виходить в атмосферу.

Малюнок 69.

Схема установки повітряного водопідіймача.

1-свердловина;2-форсунка; 3-водопідйомна труба;4-труба подачі стисненого повітря; 5 - труба до споживача; 6 - приймальний бак-сепаратор; 7 - випуск повітря; 8 - відбивач.

Повітряні водопідіймачі серійно не випускаються. Їх розраховують і конструюють індивідуально і виробляють на замовлення. Розрахунок повітряного водопідіймача зводиться до визначення глибини занурення форсунки, витрати повітря, яка необхідна для забезпечення потрібної витрати води, а також подачі, тиску і потужності компресора.

Глибину занурення форсунки визначають за коефіцієнтом занурення  К = Н / Нг . Значення цього коефіцієнта наведено в таблиці:

Таблиця залежності коефіцієнта занурення і коефіцієнта корисної дії ерліфта від висоти підйому.

Нижній  кінець водопідйомної труби повинен бути на    3 - 6 метрів нижче форсунки.

Необхідну витрату повітря визначають через, так звану, питому витрату. Питома витрата повітря - це кількість повітря в м3 , яка  необхідна для підйому 1 м3 води при заданому К.К.Д. ерліфта (hер)  і атмосферному тиску. Питома витрата повітря визначається по формулі