Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 14

Швидкість переносного руху   завжди направлена по дотичній до кола по якому обертається точка. Напрямок цієї швидкості співпадає з напрямком обертання. Для частинки рідини, що знаходиться в міжлопасному каналі на відстані r від центру обертання, величина переносної (окільної) швидкості визначається формулою:  , де: w - кутова швидкість колеса;            n - кількість обертів колеса за хвилину.

Як видно з цієї формули, окільна швидкість руху частинки рідини буде зростати по мірі її переміщення від центру до периферії робочого колеса ( тобто по мірі збільшення r). При вході в робоче колесо ця швидкість дорівнює  , а при виході  , де  r1  і  r2 - радіуси робочого колеса, відповідно, на вході та на виході рідини.

Якщо прийнято гіпотезу про цівочний рух, то відносна швидкість руху рідини  завжди буде направлена по дотичній до поверхні лопатки в сторону виходу із робочого колеса. Величина цієї швидкості буде зменшуватися по мірі переміщення частинки рідини від центру до периферії робочого колеса. Це пояснюється збільшенням поперечного перерізу міжлопасних каналів.

Абсолютна швидкість руху частинки рідини визначається як сума двох векторів    і    за правилом паралелограма.

a - кут між напрямками абсолютної та переносної швидкостей.

b - робочий кут лопатки. Це кут між вектором відносної швидкості  та  напрямком,  протилежним  переносній  швидкості.

Vr - проекція абсолютної швидкості на напрямок радіусу:      Vr = V sin a .

Vu - проекція абсолютної швидкості на напрямок окільної швидкості: Vu = V cos a .

Як видно із паралелограма швидкостей (малюнок 4), проекція відносної швидкості на напрямок радіусу  Wr  дорівнює відповідній проекції абсолютної швидкості: