Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 46

насоса. Через отримані точки проводять плавну криву, яка і буде характеристикою трубопровода. Вона має вид параболи з вершиною у точці  Q = 0; Н = Нстат  (дивися малюнок 18).

Точка перехрещення характеристик насоса і трубопровода є робочою точкою системи. Вона визначає усі параметри роботи насоса (Qроб; Нроб; Nроб; hроб; Нвак.роб) на даний трубопровід. Більшої витрати по даному трубопроводу насос подати не зможе.

1.3.22. Регулювання роботи насосів.

Регулюванням роботи насосів називають процес штучного змінення характеристики насоса, або трубопровода, для забезпечення роботи насоса у потрібному режимі при збереженні матеріального і енергетичного балансу системи.

Роботу системи «насос-трубопровід» можна регулювати шляхом змінення  характеристики  трубопровода  або  характеристики  насоса.

Одним із найбільш поширених засобів регулювання роботи насосів є регулювання напірною засувкою.При частковому закритті засувки втрати напору у ній збільшуються. Внаслідок цього збільшуються і загальні втрати напору в трубопроводі (збільшується Sприв). При цьому характеристика трубопроводу стане більш крутою і перехрещення її із характеристикою насоса відбудеться при меншій витраті  (дивися малюнок 19).

Регулювання роботи насосів напірною засувкою неекономічне, тому що додатковий опір, яким є прикрита засувка, викликає додаткову втрату енергії, що знижує коефіцієнт корисної дії насосної установки. Із графіка видно, що при роботі на прикриту засувку насос розвиває подачу Qб при напорі Нб . Напір в початку водоводу за засувкою  при витраті Qб складає Нбв .  Втрата  напору  на  засувці  при  подачі Qб  складає  hзасувки = Нб  - Нбв , а відповідна їй втрачена на засувці потужність буде:

     квт.

Малюнок 19.