Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 26

*Кавітація призводить до зруйнування поверхні, на якій вона виникає. Це руйнування - один із найнебезпечніших наслідків кавітації і називається він кавітаційною ерозією. Різні матеріали по різному піддаються кавітаційній ерозії. Дуже руйнуються чавун та вуглецева сталь.

Для попередження виникнення кавітації необхідно вірно визначати геометричну висоту усмоктування насоса і не допускати її завищування. При цьому величина  Dh і є тим кавітаційним запасом енергії, який запобігає занадто глибокому падінню тиску і не дозволяє виникати кавітації. Для визначення  DС.С.Руднєвим  запропонована  емпірична   формула           Dh   ,  де:   n - кількість обертів робочого колеса за хвилину; Q - подача насоса в м3/с; С - коефіцієнт, який залежить від конструктивних особливостей насоса (С =600-1300). Для насосів з двобічним входом рідини в робоче колесо в цю формулу слід підставляти половину подачі насоса.

Якщо кавітація виникає на діючій насосній установці, де змінити геометричну висоту усмоктування неможливо, то шкідливі наслідки кавітації можна зменшити такими засобами:

* Покращення якості матеріалів (тобто слід використовувати матеріали, які більш стійкі до кавітаційної ерозії).

*Нанесення захисного покриття на поверхню, яка руйнується.

- наплавка поверхні твердими сплавами;

- металізація поверхні в холодному стані;

- місцеве закалювання поверхні,  та інші.

* Впуск невеликої кількості повітря в усмоктувальний патрубок насоса.

* Перепуск невеликої кількості води із напірного трубопроводу  в усмоктувальний патрубок насоса.

* Установка водоструминного насоса на усмоктувальний трубопровід насоса.

1.3.14. Потужність насоса. Коефіцієнт корисної дії.

Якщо насос за 1 секунду подає із нижнього резервуару у верхній на висоту  Н об’єм рідини масою m, то корисна робота, яку він при цьому виконує,  буде   mgH .

При подачі насоса  Q м3/с маса рідини, яку перекачує насос за 1 секунду дорівнює  m = rQ. Тоді корисна потужність насоса ( тобто корисна робота за 1с) буде: Nкорисн = rgQH.