Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 58

При проектуванні послідовної роботи насосів слід перевірити і узгодити із заводом-виробником який тиск може витримувати другий (по ходу руху рідини) насос. Якщо   сумарний   тиск,   який   створюють   два   насоси,

більший за дозволену величину, то даний насос використовувати в такій системі не можна.

а)

б)

Малюнок 27.

Послідовна робота насосів.

а) - при Нгеом> H0;  б) - при Нгеом< H0

Для побудови сумарної характеристики насосів, які працюють послідовно, слід скласти ординати характеристик Q-H цих насосів при одинакових подачах. Тобто спільний напір, який створюють насоси при послідовній роботі, дорівнює сумі напорів, які створюють окремі насоси. У випадку послідовної роботи двох одинакових насосів ординати характеристики Q-H  подвоюються..

На малюнку 27а зображена сумарна характеристика послідовної роботи двох одинакових насосів для випадку, коли кожний із них окремо не в змозі підняти воду на потрібну висоту геом >  Н0).

Характеристику сумісної роботи двох насосів     (Q-H)I+II отримано подвоєнням ординат характеристики кожного із насосів (крива (Q-H)I,II), наприклад ординати Нб  в точці  б  при подачі  Qб . Робоча точка системи (точка  А) лежить на перехрещенні сумарної характеристики двох насосів  з характеристикою трубопроводу.

Насоси  включають  послідовно і в  тих  випадках  коли один насос в змозі подати воду в систему  геом <  Н0), але не може забезпечити при цьому необхідну подачу. Побудова сумарної характеристики двох одинакових насосів для такого випадку показана на малюнку 27б. Як видно із цього малюнка, послідовне включення насосів дозволяє збільшити не тільки напір, але і подачу води.