Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 66

Для приводу насосів типу В застосовуються вертикальні електродвигуни. З’єднання валу насоса з валом двигуна жорстке, фланцеве через трансмісійний вал. Якщо довжина трансмісійного валу перевищує 3 метри, то установлюють проміжні спрямовуючі підшипники, які кріплять на вертикальній фермі. Осьові зусилля і вага ротора сприймаються п’ятою електродвигуна.

Кавітаційний запас насосів типу В складає 8 - 14 метрів. Тому найчастіше ці насоси слід ставити під залив. До таких насосів воду підводять знизу. Тому підземна частина будівлі насосної станції з насосами В  найчастіше має одно із двох конструктивних вирішень. При одному із них воду до насоса подають металічною колінчатою трубою, насос установлюють на стовпчатих фундаметах, а усмоктувальні та напірні труби знаходяться в сухому приміщенні і доступні для догляду. Така схема будівлі застосовується при насосах до 1000В. При крупніших насосах колінчата труба, яка підводить воду до насоса, розміщується в бетонному блоці, що є підвалиною усієї будівлі, а в приміщенні знаходяться тільки напірні труби.

При великих подачах і великих заглибленнях насосних станцій (наприклад внаслідок великого коливання горизонтів води в джерелі водопостачання) вертикальні насоси мають переваги перед горизонтальними.

Насоси типу  В виготовляються багатьох типорозмірів з подачами  1,0 - 25 м3/с і напорами 22 - 110 метрів водяного стовпа. Насоси 600В - 1,6/100   і  800В - 2,5/40 виготовляються серійно, а більш крупні - на індивідуальне замовлення.

1.3.26.4. Багатоступеневі горизонтальні насоси.

Багатоступеневі насоси розвивають високі напори при відносно невеликих подачах. Промисловість випускає два типи таких насосів. Перший тип - відцентрові багатоступеневі секційні насоси з робочими колесами однобічного входу з вертикальними торцьовими роз’ємами корпусу. Ці насоси позначаються буквами  ЦНС. Другий тип - відцентрові багатоступеневі насоси спірального типу з робочими колесами однобічного входу, які згруповано попарно назустріч одне одному. Ці насоси мають горизонтальний роз’єм корпусу і позначаються буквами ЦН. Різновидністю насосів другого типу є відцентрові багатоступеневі насоси з горизонтальним роз’ємом корпусу і з першим робочим колесом двобічного входу. Решта робочих колес - одностороннього входу,які згруповано попарно назустріч одне одному.