Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 104

Характеристики турбінних повітродувок аналогічні характеристикам лопасних насосів. Тільки по осі ординат відкладають не напір, а різницю тисків DР на виході і вході повітродувки.

Здебільшого характеристики  Q - DР  повітродувок лабільні, тобто мають явно виражений максимум в зоні малих або середніх подач. Враховуючи те, що повітря легко стискується, такі характеристики призводять до нестабільної роботи повітродувок (до помпажу) при підвищенні тиску в системі зверх допустимого (дивися параграф 1.1.3.24.3.). Явище помпажу найбільш небезпечне при паралельній роботі кількох повітродувок в одній системі. Заводи-виробники поставляють разом з повітродувками так звані протипомпажні пристрої, що являють собою спеціальні клапани, які автоматично відкриваються при підвищенні тиску зверх критичного. В системах очищення стічних вод аеротенки працюють в стабільному режимі, і небезпека виникнення помпажу невелика. Тому в таких випадках влаштовують єдиний спільний пристрій для захисту усієї системи від виникнення помпажу. Такий пристрій складається із швидкодіючої засувки на скидному патрубку.

Потужність повітродувки можна визначити за формулою:

     кВт,                               ( 12 ) 

де:  Q  -  подача повітродувки в нм3/с;  Lад - робота адіабатичного стиснення 1 м3 повітря в кГм;  hм - механічний К.К.Д. (0,97-0,99);  hад - адіабатичний К.К.Д., який виражає відношення роботи адіабатичного стиснення до повної роботи і дорівнює 0,6-0,75;  hоб - об’ємний К.К.Д., який ураховує втрати і перетікання повітря і дорівнює  0,95-0,98.

Роботу адіабатичного стиснення 1 м3 повітря в  кГм / м3  можна визначити за формулою:

Lад = 35000 Р1 [ (P2 / P1 )0,29 - 1 ],

де Р1  і  Р2  - початковий і кінцевий абсолютний тиск повітря в кГ / см2  (в атмосферах). При розрахунках за цією формулою користуються номограмами.

На потужність повітродувок і компресорів великий вплив має температура повітря. Тому місце, звідки забирається повітря, вибирають таким чином, щоб повітря було якомога холоднішим.