Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 85

Конструктивне виконання багатьох вузлів діагональних насосів таке ж, як у відцентрових і осьових. Часто їх робочі колеса не мають  переднього диску. Відвідні пристрої мають спіральну форму, що створює сприятливі умови для розміщення насоса в приміщенні насосної станції. Часто діагональні насоси обладнуються вирівнювальним апаратом. Лопатки робочого колеса можуть бути поворотними.

Діагональні насоси виконують низьконапірними (напір до 20 метрів) і середньонапірними (напір від 20 до 60 метрів), одноступеневими і багатоступеневими, горизонтальними і вертикальними.

В Україні діагональні насоси ще не набули значного поширення (за винятком багатоступеневих свердловинних), але за кордоном вони часто використовуються в системах водопостачання та каналізації.

1.6. Об’ємні насоси.

До об’ємних відноситься велика кількість насосів різних типів. Вони діляться на дві групи: насоси зворотньо-поступальної дії (поршневі, плунжерні, діафрагмові, штангові) і роторні (гвинтові, шлангові, шестерневі і.п.). Насоси зворотньо-поступальної дії відносяться, здебільшого до об’ємних насосів витіснення, а роторні - до об’ємних насосів переміщення. Раніше, до поширення відцентрових насосів поршневі насоси широко використовувалися в системах водопостачання та каналізації. Зараз у цих системах вони застосовуються, здебільшого, як допоміжне обладнання (наприклад, як дозаторні насоси).

1.6.1. Поршневі та плунжерні насоси.

Будова і принцип роботи поршневого насоса однобічної дії видно із малюнка 57.

Малюнок 57.

Схема будови поршневого

насоса однобічної дії.

1-робоча камера; 2-напірний клапан;

3-поршень; 4-циліндр; 5-шток; 6-кри-

вошип; 7-усмоктувальний клапан.

Такий насос складається із робочої камери 1 , яка має усмоктувальний 7 і напірний 2 клапани, і робочого циліндра 4 з поршнем 3. Цей поршень рухається в циліндрі зворотньо-поступально. До робочої камери приєд-нані усмоктувальний і напірний трубопроводи.