Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 61

В насосах уніфікованої серії рідина підводиться горизонтально по осі насоса, відводиться вертикально вверх. Напірний патрубок виведено на вісь насоса. У насосів старого типу напірний патрубок виведено на край корпуса і він може бути направленим не тільки вверх, але і горизонтально, і вниз.

Робоче колесо у насосів К закритого типу і закріплене на валу за допомогою шпонки і гайки. Робочі колеса насосів потужністю до 10 квт нерозвантажені, більше 10 квт - розвантажені від осьових зусиль за допомогою спеціальних отворів у задньому диску робочого колеса і пояска на робочому колесі зі сторони вузла ущільнення.

За видом ущільнень валу насоси виробляють із сальниковим ущільненням і з торцьовим ущільненням (малюнок 31).

Малюнок 31.

Конструкції ущільнень валу насоса.

а) і  б) - сальникове;  в) - торцьове

Підшипники насосів типу К шарикові з масляним змащуванням.

Консольні насоси поставляються виробником, як правило, у виді агрегата, змонтованого на фундаментній плиті. Виняток складають насоси з подачею більше 150 м3/год , які поставляються без фундаментної плити.

Насоси типу КМ також виробляютьбся у кількох мо дифікаціях. На малюнку 32 показано насос  КМ уніфікованої серії. Робоче колесо насоса насаджено на подовжений вал електродвигуна. Корпус насоса кріпиться до фланця електродвигуна.