Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 39

Малюнок  П.1.

Розв’язання задачі: а) Побудова характеристики (Q-H): На паспортній характеристиці  Q-H  задаємося рядом  довільних  точок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з координатами (Q1 = 6800 м3/годину; Н1 = 76 м.вод.стовпа); (Q2; H2); ... . За формулами закону пропорційності вираховуємо відповідні координати цих точок при швидкості обертання 650 об/хвилину:

  м3/годину;

      м.вод.стовпа.

Розрахунки зведено в таблицю П.1.

Таблиця П.1.

№№ точок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

координати точок

Q

6800

6000

5200

4400

3600

2800

2000

1200

0

при n=730об/хв

H

76

80,5

84

87

89

90,5

91

91,5

91,5

координати точок

Q'

6055

5342

4630

3918

3205

2493

1781

1068

0

при n=650об/хв

H'

60,3

63,8

66,6

69

70,6

71,8

72,1

72,5

72,5