Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 117

            1.3.26.8.Свердловинні відцентрові

                          насоси..............................120

1.4.Осьові (пропелерні) насоси............................127

1.5.Діагональні насоси.........................................137

1.6.Об’ємні насоси...............................................138

            1.6.1.Поршневі та плунжерні насоси.......139

            1.6.2.Штангові насоси..............................142

            1.6.3.Діафрагмові насоси..........................144

            1.6.4.Шлангові насоси..............................145

            1.6.5.Гвинтові насоси...............................146

1.7.Насоси тертя і використання енергії

      зовнішнього потоку.......................................147

            1.7.1.Вихрові насоси.................................147

            1.7.2.Шнекові насоси................................152

            1.7.3.Гідроструминні насоси....................154

            1.7.4.Повітряні водопідіймачі (ерліфти)..156

            1.7.5.Гідравлічні тарани............................160

1.8.Водокільцеві вакуумні насоси........................163

1.9.Насоси, які використовуються при

      будівництві.....................................................165

2.Повітродувки, компресори...........................................167

            2.1.Повітродувки..................................................168

                        2.1.1.Турбінні повітродувки.....................168

            2.2.Компресори....................................................171

                        2.2.1.Ротаційні компресори......................171

                        2.2.2.Поршневі компресори.....................173

Література........................................................................178

Додатки............................................................................180

Зміст.................................................................................190

Навчальне    видання

Романюк Олександр Миколайович