Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 22

Обрис лопаток в проміжних перерізах виконується або по дузі кола, або по евольвенті круга.

Лопатки двійної кривизни окреслюються за результатами детального розрахунку профілю.

1.3.11. Пристрої для відведення рідини від                                     робочого колеса насоса.

Рідина від робочого колеса насоса надходить у відвідний пристрій. Відвідні пристрої виконуються або в вигляді спрямовуючого апарату, або як відвідні камери.

Відвідні камери мають спіральну або кільцеву форму. Поперечний переріз відвідної камери виконується в вигляді фігури, окресленої дугою кола та двома прямими, дотичними до цього кола, або в вигляді сектора круга із закругленими кутами.

Малюнок. 9

Спрямовуючий апарат - це нерухоме колесо з лопатками, яке розміщується ззовні робочого колеса насоса. Він може бути за одне ціле з корпусом насоса або вставлятися в корпус. Спрямовуючі апарати часто улаштовуються в багатосекційних насосах.

1.3.12. Висота усмоктування насоса.

При проектуванні насосних станцій висота розміщення насосів над рівнем води, а як наслідок, і глибина будівлі насосної станції, визначається в залежності від висоти усмоктування насосів. Вирізняють геометричну висоту усмоктування та вакууметричну висоту усмоктування. Геометричною висостою усмоктування г.у.) називають різницю геодезичних відміток осі робочого колеса насоса і рівня води в резервуарі, з якого насос бере воду.

Рух рідини по усмоктувальному трубопроводу до насоса відбувається під дією різниці тисків на вільну поверхню в усмоктувальному резервуарі (Ратм) і на вході в робоче колесо 1). Різниця між цими тисками це величина вакууму на вході в робоче колесо насоса, або вакууметрична висота усмоктування:   .

Малюнок. 10.