Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 70

Наряду з перевагами (високий К.К.Д., осьовий роз’єм корпуса, можливість обточування робочих колес, урівноваження осьових зусиль) насоси цього типу мають і недоліки (вони громіздкі, складна форма корпусу, значні габарити, висока вартість).

Позначення марки насосів ЦН аналогічне позначенню насосів ЦНС. Наприклад марка насоса ЦН400-210-У3 розшифровується так: відцентровий («центробеж-ный») насос має подачу 400 м3/год. При напорі 210 метрів водяного стовпа. Буква У позначає кліматичне виконання, а цифра 3 - вимоги до розміщення. Якщо після числа, яке позначає напір, добавляється буква а, або б, то це свідчить про обточку робочих колес.

Насоси типу ЦН часто застосовуються як конденсатні на теплових електростанціях.

1.3.26.5. Насоси для стічних вод.

Каналізаційні насоси призначені для транспортування побутових і виробничних стічних вод, а також інших забруднених рідин з рН = 6 - 8,5 , з густиною до 1050 кг/м3 і вмістом твердих абразивних часток розміром до 5 мм не більше 1% по об’єму. Промисловість виробляє для перекачування стічних рідин відцентрові насоси таких типів: СД - динамічні, для стічних рідин, горизонтальні; СДВ - динамічні,  для стічних вод, вертикальні; СМ - стічно-масні; СМС - стічно-масні з вільновихровим колесом; ЦМК -  відцентрові моноблочні каналізаційні (занурювальні); ЭЦК - електронасоси відцентрові каналізаційні (занурювальні); ЦМФ - відцентрові моноблочні фекальні (занурювальні); ГНОМ - для грязної води насоси одноступеневі моноблочні (занурювальні). Виробляються, також, насоси для специфічних рідин. Деякі із них будуть розглянуті в наступних параграфах.

Насоси для стічних вод мають більші прохідні канали, які гарантують безперебійну роботу при подачі забруднених рідин. З цією метою робочі колеса таких насосів виготовляють з невеликою кількістю (2 - 4) лопаток округленої форми. Крім того, в корпусі насоса роблять спеціальні отвори з кришками (люки) для огляду і прочистки насосів.

На малюнку 39 показано розріз горизонтального одноступеневого насоса типу СД. Насос консольного типу з однобічним осьовим підводом рідини. Опора насоса виконана у вигляді кронштейна 9, до фланця якого прикріплено корпус 4 з кришкою 1. В корпусі розміщено робоче колесо 3, яке насаджене на вал 8 і закріплене гайкою 5. Вал обертається в підшипниках 7 і 10. Для ущільнення вала в місті проходу через корпус передбачено сальник 6. Для ущільнення зазору між корпусом і робочим колесом установлено з’ємне ущільнююче кільце 2.Для охолодження, промивки і гідравлічного ущільнення сальника до нього із стороннього джерела підводиться чиста вода. Цю воду слід подавати під тиском на 0,03-0,05 Мпа (0,3-0,5 атм) більше, ніж тиск в напірному патрубку насоса.