Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 102

Насос складається із клапанної камери і привідного механізму (малюнок 72). До передньої торцьової частини циліндра 7 шпильками кріпиться чавунна клапанна коробка 2, а з протилежного боку в циліндр входить плунжер 8. В місці входу плунжера в циліндр передбачено сальникове ущільнення. До верхньої частини циліндра приєднано заливочно-запобіжний пристрій. Між фланцями циліндра та клапанної коробки знаходиться герметична пружна резинова діафрагма 9. На верхній частині клапанної коробки закріплено повітряний ковпак 3 в якому є патрубок для приєднання до напірного трубопроводу 4. Повітряний ковпак обладнано перепускним краном для випуску розчину із напірного трубопроводу назад в приймальний бункер в разі необхідності. Плунжеру надається зворотньо-поступальний рух від електродвигуна через редуктор і кривошипно-шатунний механізм.

Принцип роботи насоса побудовано на тому, що під дією плунжера при його русі в сторону діафрагми, рідина, яка заповнює циліндр, заставляє діафрагму вигинатися в бік клапанної коробки і тисне на розчин в цій коробці. При цьому усмоктувальний клапан закривається, а напірний відкривається і розчин поступає в повітряний ковпак, а потім в напірний трубопровід. При зворотньому русі плунжера відбувається усмоктування розчину із бункера 1 в камеру 2.

При виникненні пробки в напірному трубопроводі, або при закупорці напірного клапану, тиск в циліндрі підвищується і спрацьовує запобіжний клапан 5 в заливочному пристрої 6. Рідина із циліндра викидається в заливочний пристрій через запобіжний клапан.

Такі насоси мають подачі 1 - 6 м3/годину при напорах  70 - 150 метрів водяного стовпа. При визначенні висоти підйому розчину слід ураховувати його густину.

Бетононасоси  застосовують при великих об’ємах бетонних робіт. За конструкцією вони схожі з насосами для цементоно-пісчаних розчинів, але можуть не мати клапанної коробки. Досвід експлуатації бетононасосів показав, що при ізоляції робочого поршня від бетонної маси збільшується робочий ресурс насоса.

2. Повітродувки, компресори.

На спорудах для очищення стічних вод до складу яких входять аеротенки або подібні ім споруди для біологічного очищення, необхідно подавати багато повітря під відносно невеликим тиском. Для цього використовують повітродувки або компресори. До повітродувок відносять апарати, які створюють тиск до 0,3 МПа (до 3 атмосфер) і не мають спеціальної системи охолодження, а до компресорів - апарати, які створюють тиск більше 0,3 МПа і, здебільшого мають спеціальну систему водяного охолодження. Подачу повітродувок і компресорів виражають в нм3/годину, або в нм3/хвилину, тобто в нормальних кубічних метрах повітря при абсолютному тиску 0,1 МПа (1 атмосфера) і при температурі 20°С.