Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 10

Рвак.3 = Рвак.1 - (Z1 - Z3).

 З урахуванням сказаного, формула (1) запишеться у вигляді:

Н =  .           ( 2 )

Таким чином, напір насоса дорівнює сумі показань манометра на напірному патрубку і вакууметра на усмоктувальному патрубку, приведених до однієї висотної відмітки, і плюс різниця швидкісних напорів в напірному та усмоктувальному патрубках насоса. Найчастіше показання  манометра та вакууметра приводять до відмітки осі насоса.

Враховуючи взаємозв’язок тиску і напору, формула для визначення тиску насоса матиме вигляд:

Р = Рман.3 + Рвак.3 + .     ( 2-а )

Якщо насос працює з підпором, то на усмоктувальному патрубку замість вакууметра ставиться манометр. В такому випадку напір насоса буде дорівнювати:

     ( 2-б )

а тиск:

       ( 2-в )

Приклад 1. Визначити напір насоса за показаннями приладів, якщо відомо: Насос качає воду і розвиває подачу 1500 л/с. Манометр, якого підключено до напірного патрубка насоса, показує тиск 0,36 МПа (3,6 атм.), а вакууметр, якого підключено до усмоктувального патрубка, показує вакуум  0,06 МПа (0,6атм). Манометр розміщується на 4 метри вище за вісь насоса, а вакууметр - на 2 метри вище цієї осі. Діаметр усмоктувального патрубка насоса - 800 мм, а діаметр напірного патрубка - 600 мм.

Розв’язання задачі: Спочатку приводимо показання манометра і вакууметра до відмітки осі насоса:

Рман.о.н. = Рман + 4×rg = 360000 + 4×1000×10 = 400000 Па;

Рвак.о.н. = Рвак  -  2×rg = 60000 - 2×1000×10 = 40000 Па.

Визначаємо швидкість руху води в напірному та в усмоктувальному патрубках насоса: 

 м/с;      м/с.