Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 8

4 - засувка на усмоктувальному трубороводі. Монтується тільки в тих випадках, коли насос може знаходитися під заливом, або якщо усмоктувальний трубопровід з’єднаний з усмоктувальними трубами других насосів;

5 та 6 - циліндричні вставки, які полегшують монтаж та демонтаж насоса. В них, також, вирівнюються епюри швидкостей руху рідини на вході в насос та на виході із нього;

7 - Напірна засувка. Використовується  для відключення насоса від напірного трубопроводу, а інколи, і для регулювання подачі та напору насоса;

8 - зворотній клапан, який не допускає зворотнього руху рідини із напірного трубопроводу в насос, або із одного насоса в другий при їх паралельній роботі;

9 - витратомір для обліку кількості поданої води. Він повинен монтуватися на деякій віддалі від місцевих опорів;

10 - напірний трубопровід по якому транспортується рідина від насоса;

11 - гасій гідравлічних ударів захищає водоводи і арматуру від гідравлічних ударів, що виникають при вимиканнях  насоса на відкриту засувку. Імпульсними трубками гасій слід підключати до напірного трубопроводу з двох сторін зворотнього клапану;

12 -манометр для вимірювання тиску, який створює насос;

13 - вакууметр установлюється на усмоктувальному патрубку насоса для вимірювання вакууму. Якщо тиск на вході в насос більше атмосферного (наприклад при роботі насоса під заливом, або при послідовній роботі насосів), то замість вакууметра 13 слід ставити манометр або мановакууметр 14.

1.3.4. Напір і тиск насоса за показаннями приладів

Малюнок 3.

Як було сказано раніше, напір насоса - це приріст питомої енергії, яку насос передає рідині.

Згідно з рівнянням Бернуллі, загальна питома енергія (по відношенню до одиниці ваги) рідини, що рухається, описується виразом:

Eпит= Z +  

де: Z - висота центру ваги описуємого об’єму рідини над площиною порівняння; P- тиск в центрі ваги; V- швидкість руху рідини;  r - густина рідини; g - прискорення сили ваги.