Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 80

До недоліків цих агрегатів відносять, насамперед, необхідність довгого трансмісійного валу, складність монтажу і демонтажу агрегата, неможливість його розміщення у викривлених свердловинах, а також, велика металоємкість. З цих причин свердловинні насоси з трансмісійним валом зараз застосовують все менше і менше. Їх замінюють більш прогресивні занурювальні агрегати.

1.4. Осьові (пропелерні) насоси.

Осьовими називаються лопасні насоси, в яких рідина рухається через робоче колесо в напрямі його осі.

Робоче колесо осьового насоса складається із втулки 1 і декількох лопаток 2, які на ній закріплені. Кожна лопатка являє собою зручнообтічне вигнуте крило. По формі робоче колесо осьового насоса похоже на гребний гвинт корабля,або на кількохлопасний пропелер (дивися малюнок 49). Тому такі насоси інколи називають пропелерними.

Обертаючись в рідині, осьове колесо надає їй поступальний і, водночас, круговий рух. Для вирівнювання кругового руху безпосередньо за робочим колесом передбачається нерухомий вирівнюючий (спрямовуючий) апарат. Втулка цього апарату слугує, також, одним із підшипників робочого валу насоса.

Малюнок 49.

Загальний вигляд робочого

колеса осьового насоса.

Один із методів розрахунку осьових насосів базується на теорії підіймальної сили крила літака, яка створена М.Є.Жуковським. В перетині робоча лопатка осьового насоса і крило літака мають схожу форму. Це контур, який випуклий зверху і вігнутий знизу (аеро-динамічний профіль). Рухаючись в рідині, лопатка здійснює на неї тиск, який є реакцією сили дії рідини на лопатку. Цілком аналогічна взаємодія повітря з рухомим крилом літака. У випадку літака це буде підіймальна сила, яка діє на крило. В робочому колесі насоса це буде сила, з якою лопатка штовхає рідину.

Для осьових насосів залишається дійсним рівняння Ейлера (головне рівняння лопасного насоса). Слід тільки зважити на те, що у осьовогонасоса  u2 = u1 = u :