Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 5

 

де: - густина рідини, що перекачується;

       g - прискорення сили тяжіння.

1.3. Відцентрові насоси

1.3.1 Схема будови та принцип дії

Головним робочим органом насоса є робоче колесо 1 (дивися малюнок 1), яке насаджено на вал 9 так, щоб воно могло вільно обертатися всередині корпуса 3 насоса.

Малюнок 1.

1-робоче колесо; 2 - лопатка  робочого  колеса;  3 - корпус; 4 - усмокту-вальний  трубопровід;  5 - приймальний клапан;  6 - напірний   трубопровід;  7 - засувка; 8-штуцер  для  заливання  насоса;  9 - вал  на  який  насаджено  робоче  колесо.

Робоче колесо складається з двох дисків (переднього та заднього) між якими розміщуються лопатки (лопасті) 2. Лопатки відцентрового насоса часто мають циліндричну форму і загнуті назад по відношенню до напрямку обертання робочого колеса. В деяких конструкціях насосів лопатки мають складну кривизну. Лопатки з’єднують обидва диски в одну жорстку конструкцію і разом з ними створюють, так звані, міжлопасні канали колеса.

Перед пуском увесь корпус і усмоктувальний трубопровід відцентрового насоса необхідно заповнити рідиною, яку буде перекачувати насос (залити насос). Якщо після заливання насоса почати обертати робоче колесо, то разом з ним почне обертатися і рідина, яка знаходиться всередині міжлопасних каналів. При цьому на кожний об’єм рідини масою m , який знаходиться всередині міжлопасного каналу на відстані  r  від

осі обертання робочого колеса, буде діяти відцентрова сила величина якої описується виразом:  де:         - кутова швидкість обертання.

Під дією цієї сили рідина буде викидатися із міжлопасних каналів в спіральний канал корпусу насоса. При цьому в периферійних зонах робочого колеса та в спіральному каналі буде створюватися підвищений тиск, а в центрі робочого колеса буде виникати розрідження. Для нормальної роботи відцентрового насоса необхідно забезпечити відведення рідини із спіральної камери насоса і подачу її до центру робочого колеса. Для цього монтуються напірний та усмоктувальний трубопроводи. По напірному трубопроводу вода рухається під дією тиску, створеного насосом. По усмоктувальному трубопроводу рідина рухається під дією різниці тисків над вільною поверхнею в усмоктувальному резервуарі (атмосферний тиск) і в центральній зоні робочого колеса (розрідження - вакуум).