Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 94

1.7.2. Шнекові насоси.

Шнекові насоси (гвинти Архімеда) за принципом дії відносяться до насосів тертя. В цих насосах рідина переміщується через гвинтовий шнек в напрямі його осі. В Україні ці насоси  не знайшли широкого розповсюдження, але за кордоном вони застосовуються в системах каналізації для підйому стічних вод на порівняно невелику висоту (до 7 - 8 метрів). Схема шнекової установки такого призначення зображена на малюнку 67.

Малюнок 67.

Шнекова насосна установка.

1 - вхідний колектор; 2 - шибери; 3 - нижня опора шнека; 4 - захисне огородження;5 - шнек; 6 - верхня опора; 7 - підшипник; 8 - редуктор; 9 - електродвигун.

Робочим органом такого насоса є довгий шнек, який конструктивно виконано в виді трубчатого валу з навитою на нього спіраллю із листового металу. Завивка може бути одно-, двох- і трьохзахідною (здебільшого шнеки роблять трьохзахідними). Шнек установлюють в лоток із металу або залізобетону. Для збільшення об’ємного К.К.Д. зазори між шнеком і лотком повинні бути мінімальними. Лоток із шнеком ставлять з нахилом до горизонту під кутом  25-35°. Зверху лоток закривають захисним кожухом. Довжина шнека залежить від висоти підйому рідини і від кута його нахилу. Швидкість обертання шнека приймають такою, щоб окільна швидкість руху на його зовнішньому діаметрі була 2 - 5 м/с . Найчастіше частота обертання шнека знаходиться в діапазоні 20 - 100 об/хвилину. Тому в склад шнекової насосної установки входить редуктор або ремінна передача, щоб знизити частоту обертання привідного електродвигуна. Нижня підшипникова опора шнека знаходиться під рівнем рідини. Тому її герметизують сальником і змащують маслом.

До складу шнекового насосного агрегату, який поставляється виробником, входять шнек з опорами, редуктор і електродвигун. Інколи в нього включають і металічний лоток.

Шнекові агрегати прості і надійні в експлуатації і мають досить високий К.К.Д.  (65 - 75%), але вони дуже масивні і громіздкі. Головною їх перевагою є можливість транспортування рідини з крупними (до 100 мм) домішками, що суттєво спрощує експлуатацію насосної станції. Подачу шнекового насоса можна регулювати зміною швидкості обертання шнека. В літературі описані шнекові насоси з подачами до 16000 м3/годину і з напорами до 8 метрів.