Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 13

При проектуванні насосних станцій в напірних трубопроводах за межами станції обчислюють втрати напору тільки по довжині. Втрати напору в місцевих опорах цих трубопроводів приймаються без розрахунку в розмірі 10-20% від втрат напору по довжині.

Втрати напору в усмоктувальних трубопроводах насосних станцій обчислюються за наведеними вище формулами. При цьому значення коефіцієнтів місцевих опорів беруть із справочної літератури (наприклад [ 9 ], або додаток 1 ).

Втрати напору в комунікаціях самої насосної станції (включаючи камеру переключень) найчастіше приймають без розрахунку в розмірі 2-4 метри водяного стовпа.

1.3.6. Рух рідини в робочому колесі відцентрового насоса

Робоче колесо відцентрового насоса є його основним робочим органом, тому кінематичні характеристики рідини, яка рухається через робоче колесо, вирішальним чином впливають на енергетичні параметри насоса.

Малюнок 4.

Рідина всередині міжлопасного каналу робочого колеса обертається разом з робочим колесом (тобто здійснює переносний рух). Окрім того, вона ще переміщується і відносно робочого колеса рухаючись від центра колеса до його периферії (при цьому рідина здійснює відносний рух). У відповідності з цим розрізняють такі види швидкостей руху частинок рідини в робочому колесі відцентрового насоса:

1 - швидкість переносного руху (окільна швидкість). Її позначають буквою ;

2 - швидкість відносного руху. Позначається  ;

3 - швидкість абсолютного руху  , яка є сумою векторів переносної та відносної швидкостей .

В основу теоретичного уявлення про сталий рух потоку рідини через робоче колесо відцентрового насоса покладено гіпотезу про цівочний рух. Згідно цій гіпотезі, кожна частинка рідини всередині міжлопасного каналу рухається по траекторії форма якої співпадає з кривою обрису лопатки. Точно кажучи, такий рух можливий тільки в тому випадку, коли міжлопасні канали будуть безкінечно тонкими, що відповідає наявності безкінечно великої кількості безкінечно тонких лопаток. Зрозуміло, що практично це нездійсненно. Але, якщо міжлопасні канали мають велику довжину в порівнянні з їх поперечними розмірами, то, в цілому, траекторія руху частинок рідини в таких каналах буде приблизно відповідати формі цих каналів (тобто формі лопаток). Це і є практичною підставою для прийняття гіпотези про цівочний рух.