Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 49

Малюнок 21.

Схема будови ЕМК.

1 - якір; 2 - індуктор; 3 - обмотка   збуд-ження;   4 -  ведомий     вал;   5 -  контактні   кільця;      6 - ведучий  вал.

поле, яке також обертається. При відсутності електроструму в обмотці індуктора крутильний момент від електродвигуна не передається на вал насоса. Якщо через обмотку індуктора пропускати електричний струм, то під дією магнітного поля, яке створене якорем, індуктор також почне обертатися (під впливом сили, яка діє на провідник із струмом у магнітному полі). Частота обертання індуктора (передаточне число муфти) залежить від сили струму збудження (сили струму в обмотці індуктора).

1.3.23. Вплив  коливання  рівня  води  в  усмоктувальному   резервуарі на режим роботи насоса.

Малюнок 22.

Якщо насос підібрано таким чином, що оптимальним режимом  для  нього є режим при низькому рівні води у джерелі, то може статися, що при підвищенні рівня води насос (електродвигун) буде перенавантаженим.

При низькому рівні води насос розвиває подачу  Q1  при напорі Н1 , споживаючи потужність  N1 (дивися малюнок 22). При підвищенні рівня води подача насоса зросте  до  Q2 , напір зменшиться  до Н2 , а потужність збільшиться до N2 . Приріст потужності складає  DN =   N2 - N1 . Якщо електродвигун, або електрообладнання насосної станції, не розраховані на цю додаткову потужність, то може виникнути перенавантаження. Щоб цього не трапилося, слід регулювати подачу насоса.

При значних коливаннях рівня води в джерелі доцільно застосовувати насоси із крутими характеристиками Q - H  і з пологими характеристиками  Q - N.