Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 38

дасть точки  b1; b2; ...; bi    i   c1; c2; ...; ci , які розмістяться на параболах, що проходять відповідно через точки b c . Проводячи через точки a1; b1; c1  плавну криву, отримаємо характеристику  Q1 - H1  насоса при частоті обертання  n1 ..Таким же чином отримують характеристики  Qi - Hi  для любої частоти обертання.

Теоретично параболи подібних режимів повинні бути і лініями постійних к.к.д. Але в дійсності це не так. Найбільшого значення коефіцієнт корисної дії насоса досягає при номінальній (розрахунковій) частоті обертання. При любій іншій частоті він зменшується. Це викликано тим, що вплив гідравлічних і механічних втрат різний при різних частотах обертання.

Якщо у координатах  Q - H  побудувати ряд характеристик насоса при різних частотах обертання Q1 - H1 ; Q2 - H2 ; ...; Qi - Hi  , а потім на цих характеристиках відмітити точки з рівними  к.к.д.  і  з’єднати  їх  плавними кривими, то отримаємо універсальну характеристику (малюнок 16). Ця характеристика дозволяє найбільш повно дослідити роботу насоса при перемінних частотах обертання.

Малюнок 16.

Слід відзначити, що робота насоса з підвищеною проти номінальної частотою обертання дозволяється тільки при узгодженні з заводом-виробником.

Приклади розрахунків. При проектуванні і експлуатації насосних станцій зустрічаються два типи задач. В першому випадку за паспортними характеристиками необхідно побудувати характеристики насоса для частоти обертання, яка відрізняється від номінальної (паспортної). В другому випадку необхідно визначити при якій частоті обертання характеристика Q-H насоса пройде через розрахункову точку. Розглянемо обидва випадки.

Приклад 1. За паспортними характеристиками для швидкості обертання 730 об/хвилину (дивися малюнок П.1) необхідно побудувати відповідні характеристики для швидкості обертання 650 об/хвилину.