Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 116

1.3.17.Подібність насосів. Формули

           перерахунку......................................49

1.3.18.Коефіцієнт швидкохідності

           насоса...............................................53    

1.3.19.Вплив частоти обертання робочого

           колеса на характеристики

           відцентрового насоса......................56

1.3.20.Обточування робочого колеса    

           відцентрового насоса......................64

1.3.21.Сумісна робота насосів і трубо-

            провідної  мережі............................67

1.3.22.Регулювання роботи насосів...........69

1.3.23.Вплив коливання рівня води в

           усмоктувальному резервуарі на

           режим роботи насоса.......................75

1.3.24.Паралельна робота насосів..............76

            1.3.24.1.Паралельна робота різно-

                           типних насосів.................78

            1.3.24.2.Паралельна робота кількох

                          однотипних насосів на два

                          водоводи...........................80

            1.3.24.3.Нестійка робота насосів....83

            1.3.24.4.Паралельна робота насосів,

                          які стоять на різних

                          насосних станціях ............86

1.3.25.Послідовна робота насосів..............88

1.3.26.Конструкції відцентрових насосів...92

            1.3.26.1.Консольні відцентрові насоси загального призначення........................92

            1.3.26.2.Горизонтальні насоси

                          двобічного входу..............98

            1.3.26.3.Вертикальні відцентрові

                          насоси для води..............101

            1.3.26.4.Багатоступеневі горизонтальні насоси.............................................104

            1.3.26.5.Насоси для стічних вод...110

            1.3.26.6.Грунтові, піскові та шламові

                           насоси.............................115

            1.3.26.7.Насоси для хімічно активних

                          рідин................................119