Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 56

 На відміну від випадку роботи одного насоса з нестабільною характеристикою коливальні процеси (помпаж) при паралельній роботі можуть виникати і при Нгеом < Н0 , якщо характеристика трубопроводу (мережі) пересікає кілька гілок сумарної характеристики насосів (наприклад в точках 2 і 3).

При аналізі сумісної паралельної роботи насосів з нестабільними характеристиками слід ураховувати можливі зміни характеристики системи внаслідок зміни режиму споживання, або інших причин, наприклад, дроселювання окремих ділянок мережі. На прикладі малюнка 25б видно, що при більш крутій характеристиці трубопроводу S2Q2 нестійка робота насосів може виникати і при постійній висоті підйому води. При проектуванні і експлуатації насосів з нестабільними характеристиками слід забезпечити їх стійку роботу в системі.

1.3.24.4. Паралельна   робота   насосів,  які  стоять на різних       насосних станціях.

В практиці зустрічаються випадки паралельної роботи насосів, які установлені на різних насосних станціях, або паралельної роботи цілих насосних станцій.

Принципи побудови сумарних характеристик паралельної роботи насосних станцій ті самі, що ми уже розглянули. Добавляються тільки деякі деталі. По-перше, якщо на насосній станції працює кілька насосів, то доцільно спочатку побудувати сумарну характеристику роботи усієї насосної станції, а потім оперувати уже цією характеристикою. По-друге, слід ураховувати втрати напору в трубопроводах від кожної із насосних станцій до точки де ці трубопроводи з’єднуються і починається спільний водовод.

Розглянемо випадок, коли з метою підвищення категорії надійності водоприймальних споруд, вони розташовані у двох різних створах річки. В кожний водозабірний комплекс входить насосна станція першого підйому. Без великої помилки можна вважати, що рівень води біля обох насосних станцій одинаковий. В першу чергу будівництва входив один водозабірний комплекс і від нього були прокладені водоводи до очисних споруд. Від насосної станції водозабірного комплексу другої черги будівництва водоводи було прокладено до першої насосної станції. Схема насосних станцій приведена на малюнку 26.

Малюнок 26.