Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 25

Розв’язання задачі: Так як насосна установка проектується для місцевості де атмосферний тиск відрізняється від 10 м.вод.стовпа і для перекачування нагрітої води, то паспортну величину   коригуємо за формулою  ( 6 ):

()роб = 4,9 - 10 + 9,2 + 0,24 - 2,02 = 2,32  м.вод.стовпа.

За формулою ( 7 ) знаходимо найбільшу можливу геометричну висоту усмоктування насоса:

  м.

Отриманий результат показує, що для нормальної роботи насоса його можна розміщувати над рівнем води в усмоктувальному резервуарі не вище ніж на 1,11 метра.

1.3.13. Кавітація в насосах.

Кавітація - це процес порушення суцільності потоку рідини в тих місцях, де тиск, знижуючись, сягає деякої критичної величини. При практичних розрахунках за цю критичну величину приймають тиск насиченого пару рідини при даній температурі.

Якісна зміна структури потоку, яка визвана кавітацією, приводить до зміни режиму роботи насоса. Ці зміни називають наслідками кавітації.

При виникненні кавітації відбуваються такі процеси:

*  В тих місцях потоку, де тиск падає до критичного, виникає багато бульбашок, наповнених паром рідини і газами, що виділяються із розчину. Знаходжуючись у зоні пониженого тиску, бульбашки зростають і перетворюються у великі кавітаційні каверни.

*В тих місцях, де виникають каверни, змінюється ефективна форма проточної частини насоса, що викликає місцеві підвищення швидкості руху рідини і збільшення втрат напору. Це погіршує енергетичні параметри насоса і знижує його коефіцієнт корисної дії.

*Нестійкість кавітаційної зони викликає пульсацію тиску в потоці. Під дією цієї пульсації може виникати вібрація насоса.

*Кавітаційні бульбашки захоплюються потоком рідини і переносяться в зону підвищеного тиску. Там вони дуже швидко зникають. Це призводить до гідравлічних мікроударів в місцях зникнення бульбашок. При зникненні кожної бульбашки виникає негучний стук. Накладення один на одного багатьох таких стуків призводить до появи характерного шипіння, яке, майже завжди, виникає при кавітації.