Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 75

Електродвигун насоса установлюється на верхній фланець опори насоса і з’єднується з валом упругою муфтою. Такі насоси зручні, наприклад, при заміні пісчаної загрузки фільтрів на водопровідних станціях.

Шламові насоси  призначені для транспортування шламів (шлам - це гідросуміш, яка містить окалину, дрібні частки металів і т.п.) здебільшого у металургійних виробництвах. Вони мають такі позначення: Ш - шламовий горизонтального типу і ВШ - вертикальний шламовий. Шламові насоси виробляють з подачами  150 - 560 м3/год.

1.3.26.7. Насоси для хімічно активних рідин.

Насоси цієї групи призначені, в основному, для хімічної промисловості. В системах водопостачання і каналізації такі насоси застосовують для транспортування розчинів різних реагентів. Застосовують їх і для транспортування виробничних стічних вод, які агресивні до чорних металів.

Відцентрові насоси для хімічно активних рідин конструктивно можуть бути горизонтальними і вертикальними, з однобічним і двобічним підводом рідини, одноступеневими і багатоступеневими. Ці конструктивні ознаки не є головними для таких насосів. Головною є характеристика рідини, для якої призначено насос. Наведемо основні типи хімічних насосів, які виробляє промисловість країн СНД.

Абразивно-хімічні насоси: АХ - відцентрові абразивно-хімічні консольні; АХО - абразивно-хімічні з підігрівом («обогреваемые»); АХП - абразивно-хімічні занурювальні («погружные»); АХПО - абразивно-хімічні занурювальні з підігрівом.

ДХ і ХД - відцетрові насоси, хімічні, горизонтальні з    двобічним входом в робоче колесо.

ТХ - відцентрові  насоси  хімічні, горизонтальні, 

        консольні.

ТХИ - відцентрові хімічні занурювальні насоси.

Х - відцентрові хімічні консольні насоси.

ХБ - відцентрові хімічні багатоступеневі насоси.

ХВС - відцентрові хімічні вертикальні консольні самоусмоктуючі насоси.

ХИ - відцентрові хімічні вертикальні занурюва-

         льні насоси.

ХМ - відцентрові хімічні моноблочні насоси.

ХО - відцентрові хімічні консольні насоси з пі-

         дігрівом.