Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 50

1.3.24. Паралельна робота насосів.

Паралельною роботою насосів називається одночасна подача рідини кількома насосами в спільний напірний трубопровід. Паралельною роботою насосів користуються у тих випадках, коли неможливо забезпечити потрібну витрату рідини подачею одного насоса. Окрім того, якщо подача насосної станції повинна змінюватися на протязі суток або сезонів (як, наприклад, у насосних станцій другого підйому), то можна регулювати подачу такої станції змінюючи кількість одночасно працюючих насосів.

При застосуванні паралельної роботи відцентрових насосів їх слід підбирати з урахуванням характеристик трубопроводів і самих насосів.

Відцентрові насоси можуть працювати паралельно тільки при умові, що їх напори будуть одинаковими. Якщо напір одного із насосів буде більшим ніж у інших, то цей насос буде притискувати зворотні клапани інших насосів і вони будуть працювати ніби на закриту засувку (якщо кожний із насосів обладнано зворотнім клапаном). Якщо ж зворотніх клапанів на кожному насосі немає, то рідина від високонапірного насоса буде частково перетікати у зворотньому напрямку через низьконапірні насоси. Тому для паралельної роботи намагаються підбирати однотипні насоси, або, у крайньому випадку, насоси, напори яких не дуже відрізняються один від одного. Окрім того, для паралельної роботи краще підбирати насоси із стабільними (без проміжних максимумів) характеристиками.

Найчастіше при проектуванні зустрічаються такі варіанти паралельної роботи насосів:

·  В системі працює кілька насосів з одинаковими характеристиками.

·  В системі працює кілька насосів з різними характеристиками.

·  Паралельна робота насосів з лабільними характеристиками.

·  В усіх попередніх випадках насоси можуть бути підключеними до спільного напірного трубопроводу на невеликій віддалі один від одного (наприклад, в одній насосній станції). При цьому втрати напору від кожного насоса до спільного трубопроводу можна вважати одинаковими для усіх насосів.

·  Насоси можуть, також, знаходитися на значній віддалі один від одного. При цьому необхідно ураховувати різні втрати напору від кожного із насосів до точки підключення у спільний напірний трубопровід. Така схема часто зустрічається при паралельній роботі кількох насосних станцій.