Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 92

До недоліків вихрових насосів відносять відносно низький коефіцієнт корисної дії (25 - 45%) і швидке зношування робочих колес і ущільнюючих площин при подачі рідини з абразивними домішками.

Промисловість виробляє одноступеневі вихрові насоси типів  ВК  -  вихровий консольний, ВКС - вихровий консольний самозасмоктуючий і  ВКО - вихровий консольний з підігрівом для транспортування густих при звичайній температурі рідин (наприклад мазуту). На напірних патрубках насосів ВКС є повітряні ковпаки з пристроями для відділення повітря від рідини.

Характеристики Q-H  Q-N  у вихрових насосів близькі до лінійних. В позначенні марки вихрових насосів крім букв, які показують тип насоса, наводяться подача і напір. Наприклад, маркою  ВКС-2/26  позначено вихровий консольний самозасмоктуючий насос з номінальною подачею 2 л/с при напорі 26 метрів водяного стовпа.

Вихрові насоси застосовують в тих випадках, коли потрібна невелика подача при відносно великих напорах. Самозасмоктуючі вихрові насоси часто використовують як дренажні для відкачки води із приміщень заглиблених насосних станцій.

Відцентрово-вихрові насоси  мають два робочих колеса: відцентрове і вихрове. Це двохступеневі насоси змішаної дії. Здебільшого, відцентрове колесо розміщується перед вихровим, тобто рідина попадає спочатку у відцентрове колесо, де

створюється невеликий напір, а потім у вихрове колесо, де напір підвищується. При такому поєднанні робочих колес досягають великих напорів при відносно невеликій подачі.

На малюнку 65 зображено відцентрово-вихровий насос типу ЦВК  (відцентрово-вихровий консольний). Такі насоси виробляють з подачами 14 - 36 м3/годину і напорами до 280 метрів водяного стовпа. Ці насоси мають однобічний осьовий підвід рідини.

Графіки характеристик насосів типу ЦВК  близькі до прямих ліній. Коефіцієнт корисної дії досягає 45 - 48%. В позначення марки насоса, крім букв, входить подача і напір насоса при максимальному К.К.Д. (як і у вихрових насосів).

Насоси типу ЦВК  використовують, здебільшого, в контурах підживлення для водонагріваючих котлів малої потужності. Але їх можна застосовувати і для систем водопостачання невеликих об’єктів, коли необхідно створювати великі напори.