Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 44

Приблизно можна вважати, що при обточуванні робочого колеса в межах допустимої величини, к.к.д. насоса зменшується на  1% на кожні 10% обточки при        ns <  200, і на 1% на кожні 4% обточки при ns = 200 - 300 .

В залежності від коефіцієнта швидкохідності найбільша обточка робочого колеса не повинна перевищувати таких значень:

При  ns  <  120                            %

При   120 <  ns  <  200                    %

При   200 <  ns  <  300                    %

Обточування робочих колес діагональних (напівосьових) та осьових насосів не рекомендується.

Малюнок.17

При необхідно-сті обточування робочого колеса доводиться розв’язу-вати таку задачу:  В технічному паспорті насоса (або у каталозі) є характеристика  Q-H  насоса для номіналь-ного робочого колеса діаметром D. Режимна точка  A(Qa - Ha) не співпадає з цією характеристикою і лежить нижче за неї. Необхідно визначити діаметр  Dобт  до якого слід обточити робоче колесо, щоб характеристика  Qобт - Hобт  пройшла через точку  А.

Для розв’язання цієї задачі за допомогою формул перерахунку будують параболу подібних режимів, яка проходить через точку  А  (дивися приклад 2 із попереднього параграфа). Рівняння цієї параболи має вигляд:  Задавшися різними значеннями витрат Q1; Q2;  Q3, вираховують відповідні значення напорів Н1; Н2; Н3  і будують параболу подібних режимів   1; А; 2; 3. Перехрещення цієї параболи з кривою  Q-H дає точку Б , яка після обточування переміститься у точку А. Після цього визначають діаметр обточеного колеса прийнявши      Qобт = Qa:    . Окрім того перевіряють величину  Dобт за формулою: