Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 79

Підшипники трансмісій-ного валу змащуються або очищеною водою під тиском 0,1 МПа (1 атмос-фера), або тією водою, яку качає насос. Конструкцію свердловинного насоса типу А дивися на малюнку 48.

Малюнок 48.

Конструкція одноколесного

насоса типу  А.

1- приймальна сітка; 2 - усмоктувальний      патрубок;          3 - гайка; 4 - захисно-ущільню-

юче  кільце;  5-робоче колесо;  6 - корпус насоса; 7  -  шпонка; 8, 14 - втулки; 9, 15-антифриз-ні  вставки;  10, 16 - футляри;

11- вал; 12, 18, 19 - секції  водопідйомної труби; 13  - хрестовина; 17  - муфта  валу;

20 - трубка  підведення  чистої води  для  змащування    під-шипників;21 -опорний корпус;   22  -  плита     електродвигуна; 23 - електродвигун.

Артезіанські насоси із трансмісійним валом випускають із закритими і з відкритими робочими колесами. Насоси з закритими колесами мають більш високий К.К.Д., але вони не пристосовані для роботи на воді із значною домішкою піску. При зупинці насоса пісок, який буде випадати із води в напірному трубопроводі, може заклинити робочі колеса в спрямовуючих апаратах.

Насоси з відкритими робочими колесами можуть працювати і при високому вмісті піску в воді. Подачу таких насосів можна регулювати, змінюючи зазор між робочими колесами і спрямовуючими апаратами.

Напірний трубопровід, по якому вода підіймається від насоса, складається із окремих секцій стандартної довжини. Трансмісійний вал, який проходить всередині труби, обертається в резинових підшипниках, які закріплено в чавунних опорних хрестовинах. Окремі секції валу з’єднуються між собою муфтами. Перевагою свердловинних насосних агрегатів з трансмісійним валом є можливість догляду за роботою електродвигуна і можливість заміни двигуна без демонтажу усієї установки.