Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 6

Спіральна камера призначена для плавного відведення рідини із робочого колеса в напірний трубопровід і для поступового зменшення швидкості руху рідини з метою перетворення кінетичної енергії рідини в потенційну енергію тиску.

Конструкція насоса повинна запобігати перетіканню рідини із спіральної камери в зону розрідження в центрі робочого колеса. Цього досягають зменшенням зазорів між дисками робочого колеса та корпусом насоса, а також установкою спеціальних ущільнюючих кілець. В насосі слід, також, запобігати попаданню повітря із навколишньої атмосфери в зону вакууму в центрі робочого колеса. Цього досягають установкою сальникових ущільнень  в місцях проходу рухомих деталей через корпус насоса.

Як видно із наведеної вище формули, відцетрова сила, що діє на рідину, а внаслідок і тиск, що створює насос, тим більша, чим більші швидкість обертання та діаметр робочого колеса. Тому для відцентрових насосів використовують швидкісні двигуни. Найчастіше це електродвигуни.

1.3.2. Класифікація відцентрових насосів

Зараз розроблено багато різних конструкцій відцентрових насосів, які можна класифікувати за головними признаками.

За кількістю робочих колес, розміщених послідовно, відрізняють одноступеневі і багатоступеневі насоси. В багатоступеневих насосах рідина, що перекачується, проходить через ряд колес, насаджених на єдиний вал. При цьому напір насоса дорівнює сумі напорів, які розвиваються кожним колесом. Багатоступеневі насоси є високонапірними (насосами високого тиску). В залежності від форми проточних каналів, по яких рідина перетікає від колеса до колеса, багатоступеневі насоси мають такі позначення: ЦНС - відцентровий насос секційний (в російській мові Ц - «центробежный» ); ЦН - багатоступеневий насос в якому робочі колеса згруповані попарно.

За кількістю потоків (за кількістю паралельно розміщених колес) насоси бувають однопоточні і багатопоточні.

За величиною створюваного напору  відцентрові насоси діляться на малонапірні (насоси малого тиску) - ті, що створюють напір до 20 метрів водяного стовпа; середньонапірні (насоси середнього тиску) - напір 20 - 60 метрів водяного стовпа;  високонапірні  (насоси високого тиску) – напір більше 60 метрів водяного стовпа.