Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 43

         об./хв.

           об./хв. .

Близькі значення отриманих величин nA  свідчать, що координати точки  Б знайдено досить точно (графічний спосіб завжди приблизний). Після знаходження розрахункової швидкості обертання слід перерахувати характеристики насоса як це було зроблено у попередньому прикладі.

1.3.20. Обточування робочого колеса відцентрового насоса.

Для розширення поля роботи насоса в практиці проектування і експлуатації часто використовують обточування робочого колеса насоса, тобто зменшують зовнішній діаметр колеса D2

Подачу  Qобт і  напір  Нобт насоса із робочим колесом, яке обточено до діаметра Dобт  можна визначити із рівнянь закону подібності, якщо відомі подача  і напір  Н насоса з номінальним (необточеним) колесом діаметром  D .

Із закону подібності при  n = const  b2 = const  маємо:

    і   

Але практика показала, що для відцентрових насосів з коефіцієнтом швидкохідності  ns  <  150  кращі результати дають формули:

Це пояснюється тим, що при обточуванні змінюється не тільки зовнішній діаметр робочого колеса, але і робочий кут лопатки b2 .

При розрахунках обточування за останніми формулами режимні точки переміщуються по квадратичних параболах з вершинами у початку координат, а характеристики  Q - H  насоса із обточеним колесом будуються аналогічно характеристикам з іншою частотою обертання.

Коефіцієнт корисної дії відцентрового насоса при обточуванні робочого колеса можна розрахувати за формулою Муді:

           ( 11 )