Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 20

Знаючи кількість обертів n та внутрішній діаметр робочого колеса D1, визначають  u1 = p D1 n/60.

Знаючи розрахункову (оптимальну) подачу насоса Qт , внутрішній діаметр робочого колеса D1 , та ширину робочого колеса на вході b1 , визначають радіальну складову абсолютної швидкості рідини на вході в колесо:

    .

Як видно із паралелограма швидкостей, при умові радіального входу   V1r = V1 sin 90° = V1 .

Малюнок 5.

Знаючи величини  u1 і  V1 , будують паралелограм швидкостей при вході в робоче колесо і, таким чином, отримують кут нахилу лопатки відносно дотичної до внутрішнього кола робочого колеса.


Величина кута  b2 вибирається. При цьому можливі три випадки:       b2 < 90° ; b2= 90° ; b2> 90° .

Проаналізуємо усі ці випадки. Відомо, що повний напір, який створює робоче колесо насоса, складається із статичного та динамічного (швидкісного):

Ннас = Нстат + Ндин = u2 v2u / g .


При цьому, величина динамічного напору визначається по формулі:    (різниця швидкісних напорів при виході та вході в колесо).

Як відмічалося раніше, при конструюванні відцентрових насосів намагаються дотримуватися умови V1 = V1r = V2r ,  тому:

 .

Розглянемо три типи лопаток:

1) Лопатки загнуті назад (b2 < 90°).