Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 2

Появі відцентрових насосів передували водяні двигуни у виді водяних колес (водяні млини). Ці механізми були широко поширені в усій Європі і, зокрема, на території України.

Ідея відцентрового насоса виникла ще в XVII сторіччі. За деякими даними, перший насос, що працював за рахунок дії відцентрової сили, побудував у 1703 році інженер Папін.

Довго розповсюдження відцентрових насосів стримувалося відсутністю швидкісних двигунів. З винайденням наприкінці ХІХ століття електродвигунів почалося дійсно широке розповсюдження відцентрових, а трохи згодом, і осьових (пропелерних) насосів. Зараз ці насоси зайняли провідне місце в усіх галузях техніки, де виникла потреба у перекачуванні великих кількостей рідини.

Вперше теорія відцентрового насоса була розроблена видатним математиком, членом Петербуржської академії наук Леонардом Ейлером ( 1707 - 1783 рр. ).

Теорія пропелерних насосів базується на теорії крила літака, яка була розроблена професором Миколою Єгоровичем Жуковським (1847 - 1921 рр.).

Подалі значний вклад у розвиток теорії насосів та практики їх використання внесли такі вчені як Г.Ф.Проскура, І.І.Куколевський, А.Г.Шухов, М.Г.Малі-шевський, С.С. Руднев,  А.Є.  Караваев,  В.Я.  Карелін та інші. Слід сказати, що академік Г.Ф. Проскура та професор М.Г. Малішевський жили та працювали у Харкові.

Виробництво насосів у колишньому  СРСР було розподілено між багатьма заводами різних республік і, вцілому, охоплювало всю необхідну номенклатуру. Зараз в Україні насоси виробляються на кількох заводах,  найбільшим з яких є Сумський насособудівельний. Але багатьох марок насосів в Україні зараз не виробляють. Тому особливо актуальною задачею є підготовка фахівців, які були б спроможні вирішити проблему виробництва насосів достатньої номенклатури (зокрема і розробити цю номенклатуру), а також найкращим чином використовувати при проектуванні насосних станцій існуючу номенклатуру насосів.

Курс «Гідравлічні і аеродинамічні машини» повинен дати майбутньому спеціалісту за фахом «Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів» необхідні знання у сферах: будови та конструкцій насосів, повітродувок та компресорів; проектування насосних установок для систем водопосточання, каналізації і  промисло-вих підприємств; експлуатації насосів та насосних станцій.