Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 59

У випадку послідовної роботи двох різнотипних насосів (насосів з неодинаковими характеристиками) сумарна крива їх сумісної роботи будується шляхом складання ординат характеристик кожного із насосів при одинакових подачах.

В практиці транспортування рідини на великі відстані при значних геометричних висотах підйому буває необхідно розміщувати насоси, які працюють послідовно, на значних відстанях один від одного (тобто влаштовувати станції підкачки).

Малюнок 28.

Послідовна робота двох насосних станцій.

 Характеристику сумісної роботи у цьому випадку будують так (малюнок 28). При заданих характеристиках насосів (Q-H)I та (Q-H)II спочатку будують характеристику насоса  I , приведену до точки  б  (точки де трубопровід від насоса  І підключено до насоса ІІ ). Для цього від ординат кривої (Q-H)I віднімають втрати напору в трубопроводі на ділянці аб, користуючися характеристикою цього трубопроводу (крива SабQ2). Таким чином отримують  характеристику насоса І, приведену до точки б (Q-H). Потім ординати цієї кривої сумують з ординатами характеристики насоса ІІ і отримують сумарну характеристику сумісної роботи насосів І  і  ІІ (крива (Q-H)I+II).

Побудувавши характеристику напірного трубопроводу від насоса II до резервуара  (крива SбвQ2), знаходять робочу точку системи (точка А), яка визначить усі параметри роботи системи і окремих її елементів.

Якщо в точках I і  II  знаходяться не окремі насоси, а цілі насосні станції з кількома насосами, то замість характеристик одиночних насосів наносять сумарні характеристики цих насосних станцій, побудувавши їх окремо. Далі діють так, як щойно було розглянуто.

1.3.26. Конструкції відцентрових насосів.

Конструкцій відцентрових насосів дуже багато і не усі вони застосовуються у системах водопостачання та каналізації. Тому розглянемо тільки декілька конструкцій, які знайшли найширше застосування у цій галузі.