Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 106

Потужність ротаційного компресора визначають за формулою ( 12 ) так же як і для турбоповітродувки.

2.2.2. Поршневі компресори.

Поршневі компресори застосовують в тих випадках, коли треба створювати великий тиск при невеликій подачі газу (повітря).

Принцип дії поршневих компресорів аналогічний принципу дії поршневих насосів, а конструктивні відзнаки визвані особливостями властивотей газу в порівнянні з властивостями краплинної рідини.

При стисненні газу його температура підвищується. З підвищенням температури падає К.К.Д. компресора, а при занадто високих температурах порушується і система змащування, що може вивести з ладу весь механізм.

Для зменшення температури стисненого повітря процес стиснення розбивають на ряд послідовних ступенів і між окремими ступенями ставлять холодильники для охолодження газу. Внаслідок того, що підвищення температури газу залежить не від кінцевого тиску, а від співвідношення кінцевого і початкового тиску (від коефіцієнту стиснення), то при кількох ступенях з установкою холодильників між ними і при помірному коефіцієнті стиснення в кожному ступені можна створити компресор з досить високим кінцевим тиском.

Охолодження цилідрів поршневого компресора може бути повітряним або водяним. Повітряне охолодження здійснюється шляхом примусового обдування повітряним потоком циліндрів, які в цьому випадку обладнуються спеціальними ребрами і виступами.

Для водяного охолодження навколо циліндрів створюються порожнини, через які пропускається проточна холодна вода.

На малюнку 75 показано розріз одноступеневого вертикального поршневого компресора одинарної дії з водяним охолодженням.

Повітря очищується від механічних домішок в фільтрі 1 і по усмоктувальному патрубку 2 через усмоктувальний клапан 3 поступає в циліндр 4. Стиснене поршнем 5 повітря через напірний клапан 6 проходить в клапанну коробку, а із неї в повітрозбірник. В верхній кришці клапанної коробки розміщено регулятор тиску 7, який трубкою 8 з’єднаний з віджимним пристроєм 9 усмоктувального клапана.

Регулятор 7 спрацьовує в тому випадку, коли тиск в повітро-збірнику збільшується і подачу компресора треба призупинити. При цьому через трубку 8 тиск із повітрозбірника передається до віджим-ного пристрою і усмоктувальний клапан залишається відкритим незалежно від напряму руху поршня.