Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 67

Малюнок 36.

Схеми руху рідини в багатоступеневих насосах.

а) - в насосах типу ЦНС; б) - в насосах типу ЦН.

Малюнок 37.

Розріз багатоступеневого насоса типу ЦНС.

1 - напірна кришка з вихідним патрубком; 2 - спрямовуючий апарат;         3 - корпус секції; 4 - шпилька; 5-захисно-ущільнююче кільце; 6 -рези-новий шнур; 7 -вхідна кришка з вхідним патрубком;  8 -канал  в  криш-ці для гідравлічного ущільнення сальника; 9 - муфта;  10 - радіальний роликопідшипник; 11-кронштейн; 12 - сальник; 13 - кільце гідравліч-ного ущільнення; 14 - грундбукса; 15 - захисна  втулка; 16 - робоче  колесо;17 - вал; 18 - шпонка; 19 - щілина підведення води до гідрав-лічної  п’яти;  20 - дистанційна  втулка;  21 - втулка розвантаження;      22 - гайка-втулка; 23 - ущільнення в кришціпідшипника; 24 - захисно-ущільнююче   кільце; 25 - гідравлічна   автоматична  п’ята.

Якщо воду заставити проходити послідовно через кілька колес, які змонтовано в одному корпусі насоса, то напір насоса буде дорівнювати сумі напорів послідовно розміщених колес, які пропускають одну і ту ж подачу. На малюнку 36 показано схеми руху рідини через робочі колеса багатоступеневих насосів різного типу.

На малюнку 37 показано розріз п’ятиступене-вого (п’ятиколесного) секційного насоса марки ЦНС.

Секційні насоси мають вертикальний торцьовий роз’єм корпуса і складаються із окремих секцій, які стягуються шпильками. Демонтаж таких насосів при профілактичних оглядах та при ремонті дуже незручний. Він вимагає більших затрат часу ніж демонтаж насосів К тому що, крім роз’єднання з трубопроводами приходиться робирати підшипники і сальники