Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 21

Малюнок. 6

В цьому випадку V2u  < u2, тому:

   <   .

Таким чином, при лопатках, загнутих назад (відносно напряму обертання), робоче колесо створює здебільшого статичний напір, тобто Ндин < 0,5 Ннас .

2)   Лопатки з радіальним виходом  (b2= 90°) .

Малюнок. 7

У  цьому  випадку  V2u = u2тому:

  ,       або              Ндин = 0,5 Ннас .

Тобто, при лопатках з радіальним виходом динамічний напір складає рівно половину від повного напору, який створює робоче колесо насоса.

3)   Лопатки загнуті вперед   (b2> 90°) .

Малюнок. 8

В такому випадку V2u > u2тому:

  >  ,     або    Ндин  > 0,5 Ннас .

Таким чином, при лопатках, загнутих вперед (відносно напрямку обертання), робоче колесо створює, здебільшого, динамічний напір.

В усіх випадках динамічна складова напору, який створюється робочим колесом, повинна бути перетворена в статичний напір. Таке перетворення пов’язане з додатковими втратами енергії, що, в решті решт, знижує коефіцієнт корисної дії насоса. З цієї причини лопатки в робочому колесі відцентрового насоса найчастіше виконуються загнутими назад (щоб збільшити статичну складову повного напору).