Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 17

Мw =  Нтеор.¥r g .

Тоді:

 Нтеор. ¥r g =   (u2V2u - u1V1u)  ,  або:

  .

Ця залежність вперше була отримана в середині 18 століття Леонардом Ейлером і називається рівнянням Ейлера, або головним рівнянням лопасного насоса.

Аналіз цього рівняння показує, що підвищити напір насоса можна різними способами:

1 - шляхом збільшення окільної швидкості на виході із колеса. Для цього можна збільшувати кількість обертів і зовнішній діаметр робочого колеса.

2 - шляхом зменшення кута  a2 . При цьому величина проекції абсолютної швидкості руху рідини на напрямок окільної V2u = V2cosa2буде збільшуватися. Теоретично максимальне значення  V2u = V2  буде при куті    a2 = 0   (cos 0 = 1), але при цьому подача насоса буде дорівнювати нулю (дивися формулу для теоретичної подачі насоса: при a2 = 0,   sin 0 = 0). Тому при конструюванні відцентрових насосів найчастіше приймають          a2 = 8 - 12° .

3 - при незмінних параметрах потоку на виході із робочого колеса напір насоса можна підвищити шляхом зменшення добутку u1V1u . Величину u1 зменшувати не має сенсу, тому що при цьому ще більше зменшиться величина u2 . Тому при конструюванні насосів прагнуть зменшити величину V1u = V1cos a1. Якщо рідина входить в робоче колесо в радіальному напрямку (тобто кут a1 = 90°), то V1u = 0. Конструкції відцентрових насосів і виконуються таким чином, щоб при  розрахунковій подачі насоса забезпечувався радіальний вхід рідини в робоче колесо. В такому випадку рідина підводиться до робочого колеса без попереднього закручування. При цьому головне рівняння відцентрового насоса приймає вигляд: