Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 40

За отриманими координатами наносимо на графік точки 1’, 2’, ... , 9’ і з’єднуємо їх плавною кривою. Ця крива (Q-H)650  і буде характеристикою    (Q-H) насоса при швидкості обертання 650 об/хвилину.

б) Побудова характеристики Q -  : На паспортній характеристиці        Q - задаємося довільними точками 10, 11, 12, 13 з координатами  Q10=6800 м3/годину - ()10 = 1 м.вод.стовпа; Q11 - ()11; ... . За формулою (9) вираховуємо відповідні значення ()’ при швидкості обертання 650 об/хвилину. Розрахунки зведено в таблицю П.2.

За отриманими координатами наносимо точки 10’, 11’, 12’, 13’  і через них проводимо  нову  характеристику  (Q -)650. Як видно з малюнка  П.2., характеристика   при швидкості обертання 650 об./хв. не знизилась. Тому при розрахунках характеристику (Q -) часто не перебудовують.

Таблиця П.2.

№№ точок

10

11

12

13

координати точок

Q

6800

6000

5200

4000

при n=730об/хв

1,0

2,5

4,0

4,8

координати точок

Q'

6055

5342

4630

3562

при n=650об/хв

()’

2,86

4,05

5,24

5,87