Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 93

Малюнок 65.

Відцентрово-вихровий насос типу ЦВК.

1 - кришка корпусу; 2 - відцентрове колесо; 3 - вставка корпусу;

4 - вихрове колесо; 5 - корпус; 6 - сальник; 7 - кронштейн; 8 - вал.

Насоси  ЦВК  можуть бути обладнані  повітряними ковпаками для створення самозасмоктуючого ефекту.

Вільно-вихрові насоси  (інколи їх називають смерчовими)  призначені для транспортування стічних вод, які містять

домішки відносно великих розмірів. Вони позначаються буквами  СДС або СМС.  СДС - длястічних вод динамічний, вільновихровий («свободно-вихревой»);  СМС - стічно-масний вільновихровий. За принципом дії (малюнок 66) ці насоси відносяться до лопасних насосів тертя (як і вихрові).

Малюнок 66.

Схема вільно-вихрового насоса.

1 - корпус; 2 - усмоктувальний патрубок; 3 - напірний патрубок;         4-робоче колесо.

Відкрите робоче колесо розміщено в кишені задньої стінки корпусу насоса. При цьому перед торцем колеса створюється камера, яка вільна від рухомих деталей. Ширина цієї камери дорівнює діаметру  напірного  патрубка. Через  робоче  колесо  проходить тільки частина загального потоку рідини, що поступає в насос. Цей, так званий, циркуляційний потік  Qц складає 15 - 25% від подачі насоса. Решті рідини Qo , яка поступає в насос, енергія передається шляхом вихрового енергообміну з циркуляційним потоком. Широка проточна камера без рухомих деталей і відкрите робоче колесо сприяють тому, що насос практично не закупорюється і, як наслідок, суттєво знижуються затрати праці на його експлуатацію. Але коефіцієнт корисної дії вільно-вихрових насосів (45 - 55%) нижче ніж у відцентрових. Зараз промисловість виробляє вільно-вихрові насоси  з подачею 80 - 250 м3/годину.