Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 91

  Вихрові насоси - це насоси тертя із спеціальними робочими колесами і боковими каналами в корпусі. Деякі автори відносять їх до лопасних. На нашу думку, вихрові насоси слід віднести до насосів змішаної дії. В них одинаково важливу роль мають і сили рідинного тертя, і силова дія лопаток на рідину. Завдяки простій конструкції, малій вазі і невеликим габаритам ці насоси широко розповсюджені. Схема вихрового насоса зображена на малюнку 64.

Малюнок 64.

Схема вихрового насоса.

а) - поперечний розріз; б) - колесо закритого типу; в) - колесо відкритого типу.

При обертанні робочого колеса рідина захвачується лопатками біля входу 1 в кільцевий канал 2. Потім під дією відцентрової сили вона викидається в цей канал, захвачується лопатками знову і знову викидається. За один оберт робочого колеса частка рідини кілька разів захвачується лопатками і викидається в кільцевий канал. Завдяки силі рідинного тертя в такий рух залучається уся маса рідини, яка знаходиться в кільцевому каналі. При цьому в каналі створюється складний вихровий потік рідини (тому і насоси називають вихровими). Таким чином, при проходженні від входу в кільцевий канал до виходу із нього кожна частка рідини декілька разів отримує приріст енергії. Тому при одинакових діаметрах робочого колеса вихрові насоси створюють напір в 2 - 4 рази більший ніж відцентрові. Завдяки цьому вихрові насоси мають менші габарити і масу у порівнянні з відцентровими насосами таких же робочих параметрів. Важливою перевагою вихрових насосів є їх здатність до самозасмоктування рідини, що дуже полегшує їх експлуатацію.

Робочі колеса вихрових насосів бувають закритого і відкритого типу. Закрите колесо (малюнок 64-б) - це плоский диск з короткими лопатками, які розміщені на його периферії. Відкрите колесо (малюнок 64-а)  -  це ступиця з довгими радіальними лопатками. Кількість лопаток у відкритих колес  від 12 до 24, а у закритих - від 18 до 30.

Вихрові насоси випускають з подачею 1-50 м3/годину при напорах 25-100 метрів водяного стовпа. Висота усмоктування 4-8 метрів.