Гідравлічні і аеродинамічні машини, страница 24

 =  - 10 + Натм + 0,24 - ht  .    ( 6 )

У цьому випадку найбільша геометрична висота усмоктування насоса буде:

  .   ( 7 )

В залежності від висоти над рівнем моря величину Натм можнавзяти із таблиці:

Таблиця 1.

Тиск насиченого пару води ht ,в залежності від її температури, можна взяти із таблиці:

Таблиця 2.

Приклад 1. Визначити найбільшу можливу геометричну висоту усмоктування для насоса, якщо відомо: Насос планується установлювати в місцевості, що знаходиться на висоті 1000 метрів над рівнем моря, і він буде перекачувати із відкритого резервуару воду температурою до 60 °С. При проектуванні визначено, що при розрахунковій подачі повні втрати напору в усмоктувальному трубопроводі складають 0,75 м. вод. стовпа, а швидкість руху води в усмоктувальному патрубку насоса - 3 м/с. В технічному паспорті насоса наведено характеристику Q - Dh, згідно якій, при розрахунковій подачі          Dh = 6,5 м.вод.ст.

Розв’язання задачі: Із таблиць 1 і 2 знаходимо, що атмосферний тиск на висоті 1000 метрів над рівнем моря Натм = 9,2 м.вод.стовпа, а тиск насиченого пару води при температурі 60 °С - ht = 2,02 м.вод.стовпа. За формулою ( 5 ) знаходимо найбільшу можливу геометричну висоту усмоктування насоса:

 м.

Отриманий результат показує, що насос (його вісь) слід розміщувати нижче (знак мінус) рівня води в усмоктувальному резервуарі не менше ніж на    0,53 м.

Приклад 2. Визначити найбільшу можливу геометричну висоту усмоктування для тих же умов і вихідних даних, що описані в прикладі 1, але для насоса, в технічному паспорті якого наведена характеристика   ,  а  не Q - Dh.  Згідно цій характеристиці,  м.вод.стовпа при розрахунковій подачі.